• 62 731-51-11
  • przytocznica@spsk.info.pl
  • Przytocznica 34 63-505 Doruchów
AKTUALNOŚCI
KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Nauczyciele !

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej   z dnia 24 października 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam w Publicznej Szkole Podstawowej SPSK w Przytocznicy:

1) Zawieszenie w okresie od 25.10.2020r. – 08.11.2020r. zajęć stacjonarnych w kl.4-8. (Odziały przedszkolne oraz klasy 1-3 pracują stacjonarnie zgodnie z dotychczasowym planem zajęć.)

2) Zajęcia w systemie zdalnym prowadzone będą wg dotychczasowego planu, w których uczestniczą wszyscy uczniowie kl.4-8.

3) W przypadkach absencji nauczyciela, klasę obowiązuje plan zastępczy ( plan będzie podany uczniom przez wychowawcę).

4) Każda lekcja rozpoczyna się zgodnie z planem stacjonarnym.

5) Nauczyciel ze względów bhp, ma prawo zakończyć lekcję po 30 minutach.

6) Nauczyciel prowadzi zajęcia na platformie TEAMS.

W przypadku trudności technicznych nauczyciel może skorzystać

z innej platformy ( po uzgodnieniu z uczniami).

7) W lekcji uczniowie uczestniczą poprzez przeglądarkę internetową lub odpowiednią aplikację, wykorzystując laptop, komputer lub telefon komórkowy.

8) Uczeń zobowiązany jest do: aktywnego uczestnictwa  w zajęciach z włączonym mikrofonem oraz kamerą internetową  i odpowiadania na pytania nauczyciela.

9) Z przyczyn technicznych i po uzgodnieniu z nauczycielem, dopuszcza się na zajęciach wyłączanie kamery i mikrofonu na żądanie nauczyciela.

10) Nieobecność na zajęciach online należy usprawiedliwić. Usprawiedliwienia od rodzica przyjmuje wychowawca.

11) Brak kamery lub inny problem techniczny należy usprawiedliwić. Usprawiedliwienia od rodzica przyjmuje nauczyciel prowadzący lekcję.

12) W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek sprawdzić  co było na zajęciach i w zadaniu domowym oraz samodzielnie zapoznać się z realizowanym materiałem. ( W przypadku jakichkolwiek trudności z własnej inicjatywy kontaktuje się  z nauczycielem prowadzącym zajęcia).

Z wyrazami szacunku

Elżbieta Malinowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content