• 62 731-51-11
  • przytocznica@spsk.info.pl
  • Przytocznica 34 63-505 Doruchów

Litania do św. Stanisława

Litania do św. Stanisława

 Zachęcamy do odmawiania litanii do św. Stanisława Kostki.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Królowo wyznawców, módl się za nami
Święty Stanisławie, miłością Boską zawsze pałający,
Święty Stanisławie, gorliwy czcicielu Najśw. Sakramentu Ołtarza,
Święty Stanisławie, ukochany synu Najśw. Maryi Panny,
Święty Stanisławie, pobożny sługo św. Barbary,
Święty Stanisławie, obrońco konających,
Święty Stanisławie, wybrana ozdobo Towarzystwa Jezusowego,
Święty Stanisławie, mężny siebie samego zwycięzco,
Święty Stanisławie, dzielny pogromco duchów piekielnych,
Święty Stanisławie, wspaniałomyślny wzgardzicielu świata,
Święty Stanisławie, jaśniejące zwierciadło nabożeństwa,
Święty Stanisławie, doskonały wzorze posłuszeństwa,
Święty Stanisławie, mistrzu skromności i świątobliwości,
Święty Stanisławie, piękny kwiecie czystości,
Święty Stanisławie, gorliwy w dopełnianiu powołania Boskiego,
Święty Stanisławie, zwycięzco własnych zmysłów,
Święty Stanisławie, który świętej ze chrztu niewinności aż do śmierci dochowałeś,
Święty Stanisławie, którego aniołowie niebiescy Ciałem Najświętszym nakarmili,
Święty Stanisławie, któremu Maryja Dzieciątko Jezus na ręku złożyła,
Święty Stanisławie, który nieprzyjaciela dusz znakiem krzyża św. odpędzasz,
Święty Stanisławie, który godzinę śmierci swej przepowiedziałeś,
Święty Stanisławie, którego sława wielkiej świątobliwości słynie po całym świecie,
Święty Stanisławie, który ojczyznę swoją z różnych przygód i niebezpieczeństw wyratowałeś,
Święty Stanisławie, opiekunie młodzieży,
Święty Stanisławie, patronie i obrońco Polski.
Abyśmy cnoty Twe naśladowali, uproś nam u Boga,
Abyśmy bez Sakramentów świętych z tego świata nie schodzili,
Abyśmy natchnieniom Boskim uległymi byli,
Abyśmy pokusy czarta, świata i ciała zwyciężyli,
Abyśmy zawsze bogobojnie żyli,
Abyśmy zbawienia wiecznego dostąpić mogli.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami, Panie.
K. Módl się za nami św. Stanisławie,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Boże, który wśród rozlicznych cudów swej mądrości także i tego dokonałeś, że w
młodzieńczym nawet wieku łaskę dojrzałej świętości dać raczyłeś, spraw, prosimy Cię, abyśmy za
przykładem świętego Stanisława z życia doczesnego jak on korzystając, skwapliwie do wiecznego
zdążali pokoju. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content