• 62 731-51-11
  • przytocznica@spsk.info.pl
  • Przytocznica 34 63-505 Doruchów

REKRUTACJA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

I ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH

IM. ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI W PRZYTOCZNICY

 OGŁASZA NABÓR

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ORAZ

DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

                                                                                                              SERDECZNIE ZAPRASZAMY 🙂

 

 

W naszej szkole i Oddziale Przedszkolnym
dbamy o integralny rozwój każdego dziecka,
zapewniając bezpieczne
i zróżnicowane formy aktywności oraz
całkowicie bezpłatną naukę!

 

 

Oddział Przedszkolny czynny jest codziennie

od 7:30 do 16.30.

Dzieci poznają świat i naukę na takich zajęciach jak:

język angielski, zajęcia edukacyjno-doświadczane,

warsztaty z robotyki, przyrodnicze.

NASZA SZKOŁA OFERUJE:

Uśmiech nieliczne zespoły klasowe

Uśmiech nowocześnie wyposażone sale lekcyjne i zmodernizowany plac zabaw

Uśmiech  bezpłatny dowóz do i ze szkoły oraz bezpłatną świetlicę

Uśmiech  stypendia naukowe dla najlepszych uczniów

Uśmiech  logopedę, oligofrenopedagoga, nauczyciela wspomagającego

Uśmiech  zajęcia specjalistyczne: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidację, dogoterapię, hydroterapię

Uśmiech  bogatą ofertę zajęć dodatkowych (kółko: teatralne, czytelnicze, polonistyczne, matematyczne, taneczne, rekreacyjno- sportowe)

Zapisy

 w gabinecie dyrektora

 

Karty zgłoszenia można pobrać na dole w plikach do pobrania lub w szkole.

    Deklaracja-KLASA 1 2020

karta zgloszeniowa do przedszkola 2020